Mehmet Kırkıncı Hoca'nın Haşir Risalesi 11. Hakikat Dersi &

Çoktandır sohbet videosu yayınlamıyorduk Kırkıncı Hoca'mın Haşir Risalesi sohbetiyle kaldığımız yerden devam edelim.Lütfen sohbetle ilgili görüşleriniz yorumlarınızı yapın.


Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz; sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki: Nihayet derecede muntazam şu memleket Hâkimsiz olur? Ve bu kadar çok servet ki, her saatte bir şimendifer gaibden gelir gibi kıymetdar, musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilânnâmeler ve beyannâmeler ve her mal üstünde görünen turra sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki, bir parça firengî okumuşsun. Bu İslâm yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel, en büyük fermanı sana okuyacağım.... Bak, mükerrer va'dediyor ve şiddetli tehdid ediyor ki: "Sizleri oradan alıp, makarr-ı saltanatıma getireceğim ve mutîleri mes'ûd, âsîleri mahbus edeceğim. O muvakkat yeri harab edip, müebbed sarayları, zindanları hâvi diğer bir memleket kuracağım"

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !